Selecteer een pagina

Aanpak

De aanbestedende dienst weet in veel gevallen al voor publicatie welke opdrachtnemer geselcteerd wordt. Klantfocus en het investeren in strategische marktbewerking is zodoende van essentieel belang. Tenderkwalificatie gebeurt op deze wijze weloverwogen. Inschrijven dient vervolgens door de gehele organisatie met overtuiging en toewijding te gebeuren. Het einde van elk commercieel traject is de verbeterde start van een nieuw traject. Dit cyclische karakter stimuleert het lerende vermogen. Uiteindelijk leidt deze visie en aanpak tot een positieve ROI, stabiele klantengroep en interne betrokkenheid: Kortom coninuiteit. Zowel binnen het tenderproces als de bedrijfsvoering.

Onze Diensten

Een overzicht van de diensten die wij bieden.

Accountmanagement

De aanbestedende dienst weet in 43% van de gevallen al voor publicatie welke opdrachtnemer geselecteerd wordt. Klantfocus en marktbewerking zijn voor jou als opdrachtnemer dus van essentieel belang. Wij zetten een salesfunnel en organisatieanalyse hierbij in als concrete middelen. Wij zien accountmanagement namelijk als belangrijk voorportaal van tendermanagement.

Tendermanagement

Kwalificeren is de eerste stap. Het is belangrijk te bepalen of de organisatie, de dienst/ levering of de specifieke uitvraag aansluit bij jou als opdrachtnemer. Vervolgens schrijven we in met overtuiging en toewijding. Wij geven antwoord op de vraag en formuleren de beantwoording dominant. Wij zien tendermanagement als een gezamenlijk, iteratief en cyclisch proces.

Outsourcing

(Europees) Aanbesteden is voor publieke organisaties een onvermijdelijk middel om rechtmatig in te kopen. De nieuwe aanbestedingswet 2016 biedt ons echter voldoende kansen dit doelmatig te doen. Wij ondersteunen bij belangrijke keuzes als de aanbestedingsprocedure, mate van functioneel specificeren en de wijze waarop kennis uit de markt wordt onttrokken.